image klik voor uitvergroting Zowel voor het uitvoeren van boringen met hardmetalen boren ten behoeve van het plaatsen van ankers of stekwapening, als het uitvoeren van diamantboringen kan U bij ons terecht. Wat betreft de diamantboringen zijn de mogelijkheden enorm: boringen van 10 mm tot 1000 mm, in de vloer, horizontaal, schuin onder een door U opgegeven hoek als van onder naar boven behoren tot de mogelijkheden. Ook het uitvoeren van diepteboringen en precisieboringen kan door ons verzorgd worden.
klik voor uitvergroting Indien gewerkt dient te worden in afgewerkte ruimtes, voedingsindustrie e.d. zal de ruimte, indien nodig, door ons beschermd worden (werkplek afschermen m.b.v. plastic folie) en zal het vrijgekomen koelwater en boorslib door ons opgezogen worden.